Channel Issues & Questions

Help & troubleshooting for channels on your Roku device, including adding/removing channels, logging in to, authenticating, or activating a channel, channel-specific playback issues, assistance contacting channel publishers to report issues, and adjusting channel-specific settings.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

A little problem with MLB.TV/Roku

Hiện nay, việc tân trang lại nhan sắc không chỉ dừng lại ở phụ nữ trung niên, bởi chúng đã lan rộng đến các cô gái trẻ trung. Và một trong những việc tân trang lại nhan sắc nhận được sự quan tâm đó chính là thẩm mỹ lông mày. Ngoài, mục đích để khuôn mặt trở nên xinh xắn, cuốn hút, điêu khắc lông cũng được chị em thực hiện để thay đổi vận mệnh tướng số theo duy tâm. Bài viết dưới đây, thêu chân mày ở đâu đẹp nhất[/url:2r41868v] sẽ giúp các bạn tìm hiểu điêu khắc lông mày webtretho ch...

https://medium.com/phuntheumay/o-dau-phun-theu-long-may-dep-uy-tin-a2fa853fb59[/url:2r41868v]
Có nên ...
thêu lông mày Ngọc Dung[/url:2r41868v], tay nghề cao sẽ thực hiện những thao tác điêu khắc lông mày ...
0 Kudos
1 Reply
makaiguy
Level 11

Re: A little problem with MLB.TV/Roku

Were I hit with this problem first thing I'd try would be to uninstall/reinstall the MLB channel.

With MLB highlighted on Roku home screen choose Options (press *) and select 'Remove channel'.

Restart the Roku to make sure MLB is expunged from memory (important step).

Reinstall MLB from 'Streaming Channels'

You'll probably have to log into your MLB account anew.
Roku 3, 4200X, Ser 4124C7087583, wifi connected - Samsung UN55ES6100
Roku Streaming Stick, 3600X, Ser 5S56D8240827, wifi connected - JVC EM37T
0 Kudos